Κοινωνικό μέρισμα: Ποιοι οι ωφελούμενοι, ποια τα κριτήρια, πώς γίνονται οι δηλώσεις και πότε κατατίθεται

Πολιτική

Για την καταβολή του μερίσματος θα ισχύουν και περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε νοικοκυριού.

Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από χθες για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος ύψους 710 εκατ. ευρώ για το 2018 που θα μεταφραστεί σε ένα έκτακτο επίδομα από 250 έως 900 ευρώ σε 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά

Για την καταβολή του μερίσματος θα ισχύουν και περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Το περιουσιακό κριτήριο θα είναι ο δικαιούχος να μην έχει ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας πάνω από 180.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά στα εισοδηματικά κριτήρια η εφάπαξ ενίσχυση θα ξεκινά από τα 250 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα από 6.001 έως 9.000 ευρώ θα αυξάνεται στα 350 ευρώ για άγαμο χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα από 3.001 έως 6.000 ευρώ και θα φτάνει τα 450 ευρώ για άγαμο φορολογούμενο χωρίς παιδιά με ετήσιο εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ.

Τα ποσά των εισοδηματικών ορίων και της εισοδηματικής ενίσχυσης θα προσαυξάνονται κατά 50% για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος κάθε νοικοκυριού και κατά 25% για κάθε ανήλικο μέλος.

Έτσι για ένα ζευγάρι εγγάμων χωρίς παιδιά η εισοδηματική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 375 έως 675 ευρώ, για εγγάμους με ένα ανήλικο παιδί από 450 έως 775 ευρώ και για εγγάμους με δύο ανήλικα παιδιά από 500 έως 900 ευρώ.

Το ποσό της εφάπαξ ενίσχυσης που θα λάβουν οι τελικοί δικαιούχοι θα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν θα προσμετράται στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα κάθε νοικοκυριού, προκειμένου να κριθεί εάν αυτό δικαιούται κάποιας άλλης κοινωνικής παροχής καταβαλλόμενης με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Ως συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα θα ληφθεί υπόψη το άθροισμα όλων των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί στο έντυπο Ε1 της φετινής δήλωσης από όλες τις πηγές, συμπεριλαμβανομένων και των αφορολόγητων και των ειδικών φορολογούμενων ποσών. Σε κάθε περίπτωση ως συνολικό ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα θα λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό ετησίου εισοδήματος μεταξύ του πραγματικά δηλωθέντος και του τεκμαρτού που έχει προκύψει από το άθροισμα των αντικειμενικών δαπανών (τεκμηρίων) διαβίωσης (τεκμήρια διαβίωσης για σπίτια, ΙΧ αυτοκίνητα, σκάφη κ.λπ.) και των δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (ποσά δαπανών για αποπληρωμές δανείων, αγορές περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας κ.λπ.).

Πώς θα γίνει η αίτηση

Η ένταξη των δικαιούχων θα είναι ημιαυτόματη. Κατ αρχήν ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μάθει αν είναι δικαιούχος ή όχι. Αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη σελίδα www.koinonikomerisma.gr το οποίο αναμένεται να ανοίξει μέχρι και την Δευτέρα. Στη συνέχεια εισάγοντας στα σχετικά πεδία τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ το σύστημα θα ζητά εξουσιοδότηση να ανακτήσει περιουσιακά και εισοδηματικά κριτήρια από το Taxisnet. Μόλις έχει την εξουσιοδότηση θα κάνει την αναζήτηση και θα αποφαίνεται αν ο ενδιαφερόμενος είναι και δικαιούχος κοινωνικού μερίσματος

Η επόμενη σελίδα θα αναγράφει τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, φύλο κτλ), οικονομικά στοιχεία (φορολογητέο και αφορολόγητο ετήσιο εισόδημα), περιουσιακά στοιχεία (αξία ακίνητης περιουσίας, τόκους καταθέσεων), μια ένδειξη για το αν πληρούται το κριτήριο της μόνιμης κατοικίας στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, μια ένδειξη για το αν ικανοποιείται το κριτήριο της ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης φορέα κύριας ασφάλισης και τέλος, μια λίστα με τα μέλη του νοικοκυριού σας.

Αν κάποια από τα προσωπικά σας στοιχεία εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα θα πρέπει να μεταβείτε σε ένα ΚΕΠ και να διορθώσετε το στοιχείο που εμφανίζεται εσφαλμένα χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορο έγγραφο που μπορεί να αποδείξει την αλλαγή που θέλετε να κάνετε.

Αν το σύστημα δεν έχει σωστή ένδειξη για το κριτήριο ύπαρξης έστω και ενός μήνα ασφάλισης σε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, θα πρέπει να μεταβείτε σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και να ζητήσετε να διορθωθούν τα στοιχεία σας προσκομίζοντας κάθε αναγκαίο έγγραφο. Οι διορθώσεις σχετίζονται μόνο με αποκατάσταση σφαλμάτων αναφορικά με την ταυτότητα του ασφαλισμένου και όχι σε εκ των υστέρων αναγνώριση χρόνου ασφάλισης.

Αλλαγές σχετικά με τα οικονομικά σας στοιχεία ή τη διασταύρωση της επί πενταετίας μόνιμης κατοικίας στην χώρα δεν είναι δυνατή, καθώς προκύπτει από παρελθούσες φορολογικές σας δηλώσεις και από τα στοιχεία του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ.

Το τρίτο και πιο σημαντικό βήμα είναι είναι η συμπλήρωση αριθμού λογαριασμού IBAN στον οποίον είστε δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Θα πρέπει να δηλώσετε έγκυρο και ενεργό IBAN, στον οποίο είστε υποχρεωτικά είτε αποκλειστικός δικαιούχος είτε συνδικαιούχος. Σε αντίθετη περίπτωση, δε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή ακόμα και αν πληρούνται τα κριτήρια. Για τον λόγο αυτό, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τυχόν δηλωμένο ακατάσχετο λογαριασμό, τον λογαριασμό μισθοδοσίας ή είσπραξης σύνταξης ή επιδομάτων (ανεργίας, ΚΕΑ κ.τ.λ.).

Πότε θα πιστωθεί το ποσό

Η υποβολή των αιτήσεων θα κρατήσει ένα 10ημερο . Αν το σύστημα θα ανοίξει στις 3 Δεκεμβρίου και θα κλείσει την Παρασκευή 14 Δεκεμβρίου και τα ποσά θα αρχίσουν να πιστώνονται άμεσα στους λογαριασμούς των δικαιούχων . Το αρχικό ποσό των 710 εκατ. ευρώ μπορεί να αυξηθεί με απόφαση του υπουργού οικονομικών αν οι δικαιούχοι είναι περισσότεροι.

ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

Κοινωνικό μέρισμα: Ποιοι οι ωφελούμενοι, ποια τα κριτήρια, πώς γίνονται οι δηλώσεις και πότε κατατίθεται
Κοινωνικό μέρισμα: Ποιοι οι ωφελούμενοι, ποια τα κριτήρια, πώς γίνονται οι δηλώσεις και πότε κατατίθεται